Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Otwarte Serca - listopad '2017

Kościół pielgrzymujący ku wieczności...

     W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący na ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Wszyscy Święci to nie tylko ci, których świętość została dostrzeżona i utrwalona, wyniesiona na ołtarze. Ale to także ci, których imiona zna tylko Bóg, a którzy osiągnęli stan wiecznej szczęśliwości. Dostąpili zbawienia, jaśnieją w Jego wiecznym Królestwie, „w świętym mieście, niebieskim Jeruzalem”, ogarnęła ich zbawienna Miłość Boga - Przedwiecznego Ojca. Wspominając wielkich ludzi Kościoła, Świętych którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, pochylamy się także nad grobami naszych Przodków i tych, z których losem związani jesteśmy przez ofiarę ich życia dla Ojczyzny, dla Kościoła, dla rodziny, dla wspólnego dziedzictwa.
     Dzień Wszystkich Świętych przypomina, że Kościół każdemu pokoleniu głosi prawdę o tym, że Bóg jest Miłością, że jest Ojcem sprawiedliwym i wiernym. Kościół naucza, jak odnaleźć tę dobrą drogę, która prowadzi ku zbawieniu. Przykład świętych wskazuje, jak odpowiedzieć na tę Bożą miłość, której adresatem jest każdy człowiek. Święci - to ludzie Ośmiu Błogosławieństw! Święty Mateusz zapisał słowa kazania Chrystusa - Kazania na Górze. Zamknął i wyraził w nim Zbawiciel kodeks moralności chrześcijańskiej - drogę Ośmiu Błogosławieństw, drogę pokoju, miłości, sprawiedliwości. Błogosławiony w języku greckim oznacza szczęśliwy. Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia człowieka. Opisują w zwięzły sposób to wszystko, do czego jesteśmy wezwani, aby dzielić szczęście samego Boga. Są wypróbowanymi drogowskazami w drodze do świętości. „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5, 12). Kościół skupia swoją uwagę na ludziach, którzy przez swoje życie szli drogą ośmiu błogosławieństw, starali się naśladować Chrystusa, otwierali serca na światło Jego Ewangelii. Błogosławieństwa są skierowane do wszystkich wierzących. Obiecują szczęście i zbawienie ubogim w duchu, tym, którzy się smucą, cichym, miłosiernym, czystym sercem, wprowadzającym pokój, prześladowanym. Domagają się, abyśmy w ziemskim pielgrzymowaniu, mimo utrudzeń i obciążeń, z wiarą i miłością dążyli do świętości. Świętość rodziła się w łagrach, miejscach kaźni. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10, 28). Błogosławieństwa wyrażają postawę całkowitego zawierzenia Bogu. Błogosławiony to ten, który nie zadawala się dobrami doczesnymi i pociechą z rzeczy tego świata, ale swoją ostateczną nadzieję złożył ponad dobrami tego świata.
     Dzień Wszystkich Świętych jest nam bardzo potrzebny do tego, abyśmy zastanowili się nad sensem naszego życia. Abyśmy nie zadawalali się letnim przestrzeganiem Dekalogu i przykazań kościelnych. Udział w życiu Boga, który nie jest wynikiem naszego wysiłku, ale Jego darmowym darem, jest jedynym szczęściem, które może w pełni zaspokoić serce człowieka. Szczęście to przyjmujemy poprzez przyjęcie Chrystusa do naszego życia i życie zgodne z duchem Ewangelii. W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy cmentarze, na których płoną miliony zniczy. Przyjdą na nie ludzie, aby się modlić, wspominać, dziękować, tym, co nas wyprzedzili na drodze ku wieczności - naszym bliskim, rodzicom, krewnym. Dziękować za to, że byli wśród nas, dziękować za to, co nam ofiarowali: swoją miłość, przyjaźń, pomoc. Przynosimy naszą modlitwę i prosimy o pomoc, bo wierzymy w Świętych Obcowanie! W Uroczystość Wszystkich Świętych mamy kierować nasze oczy ku niebu, tam, gdzie oczekuje na nas wspólnota zbawionych. Dzień ten przypomina nam o Świętych Obcowaniu - wspólnocie wiary, nadziei i miłości, której śmierć nie potrafi rozwiązać. Wstawiennictwo świętych wyprasza nam żyjącym łaski potrzebne na drogę przez życie, której cel stanowi zbawienie. Przyzywamy ich, aby w tajemnicy świętych obcowania orędowali za nami u Boga.
     Niech ten Dzień, Uroczystość Wszystkich Świętych, przypomina każdemu z nas, że u kresu ziemskiej wędrówki nie ogarnie nas porażająca ciemność. Staniemy twarzą w twarz wobec Przedwiecznej Bożej Miłości, ogarnie nas rzeczywistość światłości wiekuistej. Bóg zaprosi nas do Domu Wieczności, w którym jest mieszkań wiele. „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12).
     Listopad to szczególny czas modlitw za zmarłych, i zyskiwania odpustów. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W samym dniu 2 listopada, jak i we wszystkie dni oktawy - przy zachowaniu tych samych warunków - również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem i modlitwą w kościele lub kaplicy.

W Kaplicy Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sobowie: 
» 1 listopada Msze św. o godz. 10:00 odpustowa i o 14:00 za wszystkich wiernych zmarłych z procesją.
» 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msza św. o godz. 17:00, a po niej procesja po cmentarzu.
» od 3 listopada do 8 listopada w dni powszednie o godz. 11:00, w sobotę 4 listopada o godz. 14:00 w niedzielę 5 listopada o godz. 14:00.

W kościele modlitwa wypominkowa (»»» grafik «««):
» w dni powszednie o godz. 18:00 Msza św., a po niej różaniec, zaś w niedziele Msza św. o 15:00 i różaniec.
» w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 17:30 w górnym kościele są nieszpory za zmarłych, zaś o godz. 18:00 Msza św. Polecamy w tej modlitwie zmarłych parafian, którzy od 1979 roku w danym miesiącu odchodzili od nas. Wyczytujemy ich imiona i nazwiska i wołamy o Boże Miłosierdzie dla nich.
» w każdym dniu roku przy wejściu do Kaplicy Wieczystej Adoracji - po prawej stronie drzwi są przypomniane imiona i nazwiska tych, których rocznicę śmierci w danym dniu obchodzimy.


diec san