Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Otwarte Serca - kwiecień 2017

Niech wybrzmi w naszych sercach potężne Alleluja.
Niebo i Ziemia radują się Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Piekło jest pokonane.

 

zmartwychwstanie

     Czcigodni Bracia Kapłani, Siostry Zakonne
     Osoby Życia konsekrowanego,
     Siostry i Bracia Tworzący Wspólnotę Parafialną 

     Święty Paweł, Apostoł Chrystusa Zmartwychwstałego, zachęca nas, abyśmy szukali tego, co w górze, czyli przestrzeni życia duchowego (Kol 3,3). Kościół przez tajemnicę Paschy Pana prowadzi nas ku porankowi Wielkiej Nocy i z radością głosi Orędzie Zmartwychwstania. Zaprasza do przyjęcia prawdy, że Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami.
     Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus, nasze Życie i nasza Nadzieja, zawsze wiedzie nas na szczyty naszej życiowej wspinaczki.
   Życzę nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Chrystusa, Zwycięzcy Grzechu i Śmierci, abyśmy umocnieni Jego miłością i łaską potrafili rozniecać płomień szczerej i głębokiej wiary w sercach naszych bliźnich, i jak najwięcej z nich doprowadzić na spotkanie z Nim. Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia wszystkich na drogach świętości, a zmarłych pośród których żywo wspominamy pierwszego proboszcza serbinowskiej parafii księdza Michała Józefczyka, niech przyjmie do Królestwa Chwały.
     Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. Jan Biedroń


«««««« ŚWIĄTECZNE KALENDARIUM »»»»»»

10.04.2017 - Wielki Poniedziałek. Parafialna Spowiedź Wielkanocna. Od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 18:00. O 10:30 część bolesna różańca. O 15:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Od 13:00 świąteczne odwiedziny chorych.

11.04.2017 - Wielki Wtorek.

13.04.2017 - Wielki Czwartek. O 18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Adoracja w Ciemnicy. W tym dniu nie ma innej Mszy św. z wyjątkiem Katedry, gdzie Ks. Biskup celebruje Eucharystię z kapłanami diecezji i poświęca oleje. Początek adoracji.

14.04.2017 - Wielki Piątek. O 12:00 Droga Krzyżowa młodzieży w parku dzikowskim. O 15:00 Droga krzyżowa w kościele dla wszystkich. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej, przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Grobu i adoracja aż do Rezurekcji. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

15.04.2017 - Wielka Sobota. Poświęcenie Pokarmów w dolnym kościele od 9:00-12:00 co 20 minut, od 12:30-15:00 co pół godziny. O 19:00 poświęcenie ognia i Liturgia Wigilii Paschalnej. W Wigilię Paschalną w Wielką Sobotę przynieśmy świece, by uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

16.04.2017 - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. O 6:00 Rezurekcja - początek przy grobie pańskim. Następne Msze św. jak w niedziele począwszy od 8:30. O 15:00 na rynku miasta Koronka do Bożego Miłosierdzia i Taniec Uwielbienia - zapraszamy młodzież i wszystkich.


«««««« SŁUDZY PANA - KAPŁANI »»»»»»

     Eucharystia i kapłaństwo są nierozerwalnie złączone. Dlatego to właśnie dziś w Wielki Czwartek pragniemy Jezusowi Dobremu Pasterzowi przedstawić tę intencję pełną troski o kapłańską świętość. Kapłan jest dla Kościoła, ale jest także z Kościoła i w Kościele, dlatego powinien uosabiać duchowość chrześcijańską, ubogaconą o specyficzny rys duchowości kapłańskiej. Kapłaństwo należy widzieć w relacji do Chrystusa, Boga Ojca, (Trójcy Świętej) i Kościoła Chrystusowego. Misja Chrystusa pochodzi od Boga Ojca. Przez Chrystusa działa moc Boża, On głosi orędzie, które otrzymał od Ojca i jest posłany by spełnić powierzone od Ojca zadanie - ma wszystko od Ojca. Jego nauka nie jest Jego, gdyż On sam należy do Ojca. Całe Jego istnienie pochodzi od Ojca i ku Ojcu jest skierowane. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 15,5). 

     W Nowym Testamencie Jezus udzielił swej mocy Apostołom, tak by Jego posługa była kontynuowana. „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Dz 10,40). „Jak mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Z powyższego tekstu wynika, że „Syn nie może niczego czynić sam ze siebie” (J 4,19.30), ale On - Syn Boży również powiedział do Apostołów „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Apostołowie własnymi siłami, sami od siebie niczego nie mogą uczynić. Sami od siebie nie mogą powiedzieć „Odpuszczam ci twoje grzechy”, „Przyjmij Ducha Świętego”, „To jest Ciało Moje”.

     Nic z tego, co czynią nie dokonuje się ich własną mocą. Tu rodzi się sakrament kapłaństwa, który polega na tym, że kapłan spełnia swoją misję, nie dlatego, że ma ku temu szczególne, wrodzone zdolności, lub że sprawia mu to przyjemność albo przynosi zysk. Przeciwnie, kto przyjmuje sakrament kapłaństwa zostaje posłany, by dawał to, czego od siebie dać nie może, aby działał w osobie kogoś innego i był jego żywym narzędziem. Posłannictwo można przyjąć tylko od posyłającego - Chrystusa w Jego sakramencie. Mocą tego sakramentu człowiek staje się dla świata głosem Chrystusa i Jego narzędziem. Ta nowa misja ma naturę sakramentalną. Święty Jan Paweł II w listach do kapłanów na Wielki Czwartek, tak ukazuje duchowość kapłana: 

Kapłan ma udział w tajemnicy kapłaństwa Chrystusa
Kapłan ma udział w tajemnicy odkupienia
Kapłaństwo ma wymiar służebny
Kapłaństwo jest zakorzenione w Eucharystii
Kapłan ma udział w tajemnicy jednania ludzi z Bogiem
Kapłan jest przyjacielem Chrystusa
Kapłan jest Pasterzem
Wartość celibatu kapłańskiego jest niepowtarzalna
Kapłan jest mężem modlitwy
Maryja jest Matką kapłanów
Wielki Czwartek w szczególny sposób pamiętajmy o modlitwie w intencji wszystkich kapłanów.


«««««« MIEJSCE I ZADANIA ŚWIECKICH W KOŚCIELE »»»»»»

     Pod nazwą świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan, którzy:
» nie są członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele
» jako lud Boży uczestniczą w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa
» pośród spraw i obowiązków świata, w zwyczajnych warunkach życia codziennego, przyczyniają się do wzrostu Królestwa Bożego na kształt ewangelicznego zaczynu.

     Wszyscy w Kościele są sobie równi ponieważ mają tę samą godność wynikającą z ich odrodzenia w Chrystusie, wspólną łaskę synów Bożych, wspólne powołanie do doskonałości, jedno zbawienie, jedną nadzieję i miłość niepodzielną /por. KK 32/. Rozróżnienie (pod względem pełnionych zadań) na hierarchię i laikat nie narusza tej zasadniczej jedności i równości członków Ludu Bożego. Celem tego rozróżnienia jest bowiem jedynie wzajemna wymiana posług.

     Podstawowym zadaniem świeckich jest dążenie do świętości. Jest to zadanie wszystkich stanów w Kościele. Świeccy  wszelkiego stanu, wieku i zawodu mają je wypełniać w warunkach swego życia, pośród swych prac i obowiązków, trosk i radości rodzinnych oraz różnych spraw świeckich (por. KK 41; DA 4).Kolejnym zadaniem świeckich, jest udział w potrójnej funkcji Chrystusa: królewskiej, kapłańskiej, proroczej. Udział w królewskiej funkcji Chrystusa realizuje się przez służbę ludziom  w codziennych ich potrzebach. Udział w kapłańskiej funkcji Chrystusa, realizuje się przez składanie duchowych ofiar Bogu, przez Jezusa Chrystusa.

     Udział  w proroczej funkcji Chrystusa, polega na wsłuchiwaniu się - z pomocą Ducha Świętego - w różne głosy  współczesności i analizowanie znaków czasu, oraz wyjaśnianiu ich i ocenianiu w świetle Słowa Bożego. 

     Aktywność świeckich w obecnym czasie jest jeszcze bardziej potrzebna, ze względu na nasilające się zjawiska:
» sekularyzm i ateizm
» zagrożenie godności osoby ludzkiej
» zagrożenie małżeństwa i rodziny
» zagrożenie pokoju

     Uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła, to:
» udział w życiu Kościoła diecezjalnego poprzez prace w synodach, diecezjalnych radach duszpasterskich,
» udział w życiu parafii, poprzez wspólne z duszpasterzami omawianie i rozwiązywanie problemów duszpasterskich,
» udział w grupach i ruchach, działających przy parafii,
» aktywne apostolstwo indywidualne.

     Natomiast świadectwo osób świeckich wobec świata to:
» głęboki szacunek okazywany prawu do życia,
» apostolstwo  w rodzinie i poprzez rodziny,
» aktywna solidarność z potrzebującymi,
» zaangażowanie polityczne w przemianę świata,
» zaangażowanie w działalność społeczno-gospodarczą,
» ewangelizacja kultury.  


diec san