Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Franciszek u św. Marty: nie ignorujmy Ducha Świętego

  • Mirosław Sałek
  • 06 Paź

Franciszek u św. Marty: nie ignorujmy Ducha Świętego

d1639852700

Prawdziwa nauka nie jest sztywnym trzymaniem się prawa, które urzeka jako ideologia, ale jest objawieniem Boga, który pozwala się znaleźć coraz bardziej codziennie przez tych, którzy są otwarci na Ducha Świętego - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.


Papież nawiązał w swojej homilii do pierwszego dzisiejszego czytania liturgicznego (Ga 3,1-5), w którym mowa o wielkim darze Ojca, jakim jest Duchu Święty. Zaznaczył, że jest to wielka moc, sprawiająca, iż Kościół odważnie wychodzi aż na krańce świata. Bez Ducha Świętego jest tylko zamknięcie i strach.

Franciszek wskazał na trzy postawy wobec Ducha Świętego. Pierwsza jest opisana przez św. Pawła, który wyrzuca Galatom przekonanie, że usprawiedliwienie pochodzi od Prawa, a nie od Jezusa, nadającego sens Prawu.

"A to przywiązanie do Prawa powoduje ignorowanie Ducha Świętego. Nie pozwala, aby moc odkupienia Chrystusa przychodziła wraz z Duchem Świętym. Ignoruje; tylko Prawo. To prawda, że są przykazania i musimy przestrzegać przykazań; ale dzieje się to zawsze dzięki łasce tego wielkiego daru, jakim obdarzył nas Ojciec, Jego Syn, daru Ducha Świętego. I tak rozumiemy Prawo. Ale nie wolno sprowadzać Ducha i Syna do Prawa. To był problem tych ludzi: ignorowali Ducha Świętego i nie potrafili iść naprzód. Byli zamknięci w przykazaniach: to należy czynić, trzeba czynić coś innego. Czasami może się nam przydarzyć popadnięcie tę pokusę" - powiedział papież.

Ojciec Święty zauważył, że często mamy do czynienia z urzeczeniem ideologiami, przekonaniem, że dysponujemy całą prawdą. O takich ludziach św. Paweł mówi: "O nierozumni Galaci! Któż was urzekł".

Drugą postawą podkreśloną przez Franciszka jest zasmucenie Ducha Świętego, które ma miejsce wówczas, gdy nie pozwalamy, aby On nas inspirował, prowadził naprzód w życiu chrześcijańskim, mówił nam co powinniśmy czynić. Papież zauważył, że w ten sposób stajemy się letnimi, popadamy w przeciętność, bo Duch Święty nie może dokonać w nas wielkiego dzieła.

Trzecią postawą jest natomiast otwartość na Ducha Świętego, aby On nas prowadził. Ojciec Święty wskazał, że tak właśnie czynili apostołowie: to odwaga dnia Pięćdziesiątnicy. Porzucili strach i otwarli się na Ducha Świętego. "Aby zrozumieć, aby przyjąć słowa Jezusa trzeba być otwartym na Ducha Świętego. A kiedy człowiek, otwiera się na Ducha Świętego jest niczym żaglówka, która daje się porwać wiatrowi i płynie naprzód, już się nie zatrzymując" - stwierdził papież, zaznaczając, że trzeba się modlić o otwartość na Ducha Świętego.

Franciszek zachęcił do postawienia sobie w ciągu dnia pytania o naszą otwartość na Ducha Świętego, czy ograniczamy się jedynie do praktyk? Po drugie, czy nasze życie nie jest połowiczne, letnie, zasmucające Ducha Świętego, czy też jest nieustanną modlitwą, aby otworzyć na Ducha Świętego, aby On prowadził nas naprzód z radością Ewangelii i pozwolił zrozumieć naukę Jezusa. Papież zaznaczył, że jest to prawdziwa nauka, która nie urzeka, nie czyni nas głupimi. Duch Święty pozwala nam też zrozumieć, gdzie jest nasza słabość, ta który Go zasmuca. On także prowadzi nas naprzód, abyśmy nieśli innym imię Jezusa, nauczając drogi zbawienia.

"Niech Pan da nam tę łaskę: otwarcia się na Ducha Świętego, aby nie stać się głupimi, czy zauroczonymi, mężczyznami i kobietami, którzy zasmucają Ducha" - zakończył swoją homilię Ojciec Święty.

V Festyn Ewangelizacyjno - Charytatywny

  • Mirosław Sałek
  • 02 Paź

Dnia 2 października 2016 r. na terenie Szkół Katolickich w Tarnobrzegu odbył się V Szkolny Festyn Ewangelizacyjno - Charytatywny "Strefa Aniołów". Co roku wydarzenie to organizowane jest w okolicach Święta Aniołów Stróżów gdyż szkolna kaplica jest właśnie  pod ich wezwaniem. To właśnie do aniołów i archaniołów odniósł się w homilii ks. dr Jan Biedroń celebrans  mszy św.  - głównego punktu uroczystości. Przypomniał on historie z życia św. Jana XXIII. Każdy z nas ma swego anioła, który jest naszym opiekunem i do którego zwracamy się w codziennej modlitwie Aniele boży stróżu mój ty zawsze przy mnie stój… . Ks. Jan przywołał także swojego poprzednika ks. Michała Józefczyka, który jeszcze tak niedawno brał udział w szkolnych uroczystościach. Ks. Jan zauważył, że dobroć i zaangażowanie jego poprzednika  przynoszą  owoce i wspólnie ze wszystkimi uczestnikami mszy modlił się o życie wieczne dla zmarłego śp. ks. Michała. Po udzielonym błogosławieństwie proboszcz parafii pw. MBNP na Serbinowie życzył zgromadzonym aby stanowili wspólnotę ufającą Bogu.

Po mszy św. rozpoczęła się agapa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie - coś dla ciała i  dla ducha. Atrakcji nie brakowało. Były anielskie stragany ze słodkościami, grill, bańki mydlane, ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, anielska loteria fantowa oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Czas umiliły nam utwory muzyczne w wykonaniu  uczniów Liceum, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Wszystkie uzyskane podczas tego wydarzenia datki zostaną przekazane na realizację dzieła jakiego podjął się jeszcze za życia założyciel Szkół  Katolickich ks. Michał Józefczyk – na budowę hospicjum.

Galeria

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata

  • Mirosław Sałek
  • 28 Wrz

Pan Jezus zapewnił, że kto zaufa Jego miłosierdziu, ten nigdy się nie zawiedzie. "Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego”.

Odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia jednoczymy się z ofiarą Jezusa złożoną na krzyżu na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

28 września 2016roku, w Godzinę Miłosierdzia  spotkaliśmy się na Tarnobrzeskim Rynku,  by pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto i nas samych w ręce Miłosiernego Pana.  Modlitwa to  także okazja do odważnego dawania świadectwa swojej wiary.

Data  jest nieprzypadkowa, ponieważ to właśnie 28 września przypada rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, duchowego opiekuna i spowiednika św. siostry Faustyny. To jej Pan Jezus podyktował  13-14 września 1035 roku w Wilnie modlitwę koronką. -  "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem" - powiedział. "Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci..”

          Wspólnej modlitwie przewodniczył  Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – ks. dr Jan Biedroń.

Inicjatorami w naszym mieście tego  modlitewnego spotkania jest społeczność  Szkół Katolickich.

J.Szmuc

Nawiedzenie obrazu Św. Rodziny z Nazaretu

  • Mirosław Sałek
  • 18 Wrz

Peregrynujący obraz Św. Rodziny w dniach 16-18 września 2016 roku nawiedził wiernych Parafii MBNP w Tarnobrzegu.
Podczas uroczystego powitania obrazu Świętej Rodziny z Nazaretu przez proboszcza parafii Ks. Jana Biedronia, Rycerzy Kolumba z rady 15239 i Parafian, modliliśmy się w intencji duchowej przemiany naszych rodzin, na wzór Najświętszej Rodziny, ofiarując dar Eucharystii w intencji rodzin zagubionych i przeżywających kryzys wiary.

cudownyobraz

MODLITWA ZA RODZINĘ

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny.
Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły,
abyśmy w pełni realizowali powołanie do miłości.

Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość,
którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem i Duchem Świętym.

Spraw, by Twoja miłość objawiała się poprzez pokój
królujący w naszym domu, i poprzez wiarę,
którą wyznajemy i której dajemy świadectwo życiem.
Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą bezinteresownej
miłości, zrozumienia, przebaczenia i radości.

Zechciej obdarzyć nas mądrością
i odwagą, byśmy stali się świadkami
Twoich odwiecznych planów dla rodziny.
Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu
prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.

Prosimy Cię o to przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe

  • Mirosław Sałek
  • 14 Wrz

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom województwa odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 24 mieszkańców regionu, którzy wyróżnili się zasługami w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa – mi. in. w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania kultury, sportu, kształtowania postaw patriotycznych, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Podczas uroczystości, która odbyła się 14 września w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przekazano także nadany pośmiertnie ks. Michałowi Józefczykowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznane za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej odebrał członek najbliższej rodziny księdza.

 

Gratulując odznaczonym, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe są formą uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i zaangażowanie w różne inicjatywy. „Dzięki Państwa pracy i aktywności nasz kraj się rozwija” – podkreśliła wojewoda.

Info: rzeszow.uw.gov.pl

diec san